کد آگهی
1272
تاریخ انتشار1400-09-07
مناقصه گذارایران ترانسفو
عنوان آگهیمناقصه خرید 437 عدد انواع چراغ و پروژکتور LED
شرح آگهیمناقصه خرید 437 عدد انواع چراغ و پروژکتور LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-09-14
شماره تماس02433790602
استانزنجان
آدرسزنجان- کیلومتر 4 جاده تهران
توضیحات