کد آگهی
1239
تاریخ انتشار1400-08-29
مناقصه گذاربهره برداری نفت و گاز شرق
عنوان آگهیمناقصه خرید 4 قلم لامپ LED
شرح آگهیمناقصه خرید 4 قلم لامپ LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-30
شماره تماس06152620897
استانخوزستان
آدرسخوزستان - امیدیه - بلوار نفت
توضیحاتستاد ایران