کد آگهی
1240
تاریخ انتشار1400-08-29
مناقصه گذاربهره برداری نفت و گاز آغاجاری
عنوان آگهیمناقصه خرید 4 قلم لامپ LED
شرح آگهیمناقصه خرید 4 قلم لامپ LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-09-11
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحاتhttps://www.shana.ir