کد آگهی
1307
تاریخ انتشار1400-09-10
مناقصه گذاربرق
عنوان آگهیمناقصه خرید 3000 دستگاه انواع چراغ خیابانی LED
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 3000 دستگاه انواع چراغ خیابانی LED مناقصه شماره 400/321 توزیع نیروی برق
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-09-15
شماره تماس
استانخراسان شمالی
آدرس
توضیحات