کد آگهی
878
تاریخ انتشار1400-06-03
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی
عنوان آگهیمناقصه خرید 2500 دستگاه چراغ خیابانی LED
شرح آگهیمناقصه خرید 2500 دستگاه چراغ خیابانی LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین1,700,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-06-10
شماره تماس0443110
استانآذربایجان غربی
آدرسارومیه - بلوار ارتش - سربازان گمنام
توضیحاتستاد ایران - www.tavanir.org.ir