کد آگهی
841
تاریخ انتشار1400-05-20
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان لرستان
عنوان آگهیمناقصه خرید 11000 دستگاه انواع چراغ خیابانی LED
شرح آگهیمناقصه خرید 11000 دستگاه انواع چراغ خیابانی LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-01
شماره تماس06633228001
استانلرستان
آدرسخرم آباد - کوی گلستان - خ سنایی - بلوار حج
توضیحاتستاد ایران - www.ledc.ir