کد آگهی
473
تاریخ انتشار1400-03-05
مناقصه گذاربهره برداری نفت و گاز آغاجاری
عنوان آگهیمناقصه خرید 7 قلم انواع لامپ و چوک
شرح آگهیمناقصه خرید 7 قلم انواع لامپ و چوک
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-08
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحاتستاد ایران