کد آگهی
1287
تاریخ انتشار1400-09-06
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان کردستان
عنوان آگهیمناقصه خرید 3500 عدد انواع لامپ ...
شرح آگهیمناقصه خرید 3500 عدد انواع لامپ سدیم و متال هالید
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین1,176,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-09-10
شماره تماس
استانکردستان
آدرسمحل تحویل : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
توضیحاتhttps://app.kurdelectric.ir/