کد آگهی
867
تاریخ انتشار1400-06-01
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق آذربایجانغربی
عنوان آگهیمناقصه خرید ۲۵۰۰ دستگاه چراغ خیابانی...
شرح آگهیمناقصه خرید ۲۵۰۰ دستگاه چراغ خیابانی LED (۳۶ تا ۴۵ وات )
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین1,700,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-06-10
شماره تماس044-۳۱۱۰/ داخلی 4339
استانآذربایجان غربی
آدرس ارومیه – بلوار ارتش-سربازان گمنام-ارتش.شرکت توزیع نیروی برق استان
توضیحاتhttps://www.waepd.ir----www.setadiran.ir