کد آگهی
1072
تاریخ انتشار1400-07-20
مناقصه گذاربهره برداری نفت و گاز گچساران
عنوان آگهیمناقصه خرید 23 قلم ادوات روشنایی
شرح آگهیمناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 23 قلم ادوات روشنایی خرید 23 قلم ادوات روشنایی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-06
شماره تماس
استانکهگیلویه و بویر احمد
آدرس
توضیحات