کد آگهی
112
تاریخ انتشار1399-12-25
مناقصه گذارشهرداری رفسنجان
عنوان آگهیمناقصه خرید 220 عدد چراغ
شرح آگهیمناقصه خرید 220 عدد چراغ
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین551,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس03434258701-5
استانکرمان
آدرسرفسنجان- خ تختی
توضیحات