کد آگهی
1076
تاریخ انتشار1400-07-20
مناقصه گذارتوزیع برق شمال خراسان
عنوان آگهیمناقصه خرید 20000 عدد لامپ کم مصرف
شرح آگهیمناقصه خرید 20000 عدد لامپ کم مصرف 35 وات مهتابی (نیم پیچ) مناقصه شماره 400/314
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین825,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-07-25
شماره تماس
استانخراسان شمالی
آدرس
توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir