کد آگهی
1256
تاریخ انتشار1400-09-01
مناقصه گذاربهره برداری نفت و گاز آغاجاری
عنوان آگهیمناقصه خرید یک قلم به تعداد 100 عدد نورافکن
شرح آگهیمناقصه خرید یک قلم به تعداد 100 عدد نورافکن 400 وات LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحات