کد آگهی
713
تاریخ انتشار1400-04-27
مناقصه گذارفاضلاب تهران
عنوان آگهیمناقصه خرید کوارتز و لامپ های uv
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید کوارتز و لامپ های uv مورد نیاز مدول های 5 و 6 تصفیه خانه جنوب تهران خرید کوارتز و لامپ های uv مورد نیاز مدول های 5 و 6 تصفیه خانه جنوب تهران
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-03
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات