کد آگهی
859
تاریخ انتشار1400-05-30
مناقصه گذارسنگ آهن مرکزی ایران
عنوان آگهیمناقصه خرید چهار ردیف برج نور، پایه چراغ خیابانی، پروژکتور LED
شرح آگهیمناقصه خرید چهار ردیف برج نور، پایه چراغ خیابانی، پروژکتور LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین850,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-06-08
شماره تماس03531454442
استانیزد
آدرسیزد، میدان امام حسین (ع)، ابتدای بلوار شهید بهشتی
توضیحاتWWW.ICIOC.ir