کد آگهی
256
تاریخ انتشار1400-02-01
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان مرکزی
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغ LED 35 وات بهمراه بازوی چراغ فلزی
شرح آگهیمناقصه خرید چراغ LED 35 وات بهمراه بازوی چراغ فلزی
مبلغ برآورد مالی115,630,000,000 ریال
مبلغ تضمین3,918,900,000 ریال
دریافت اسناد1400-02-18
شماره تماس086-3324-5248
استانمرکزی
آدرساراک-میدان دارایی-خ صدر
توضیحاتستاد ایران