کد آگهی
1187
تاریخ انتشار1400-08-19
مناقصه گذار توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغ LED آویز
شرح آگهیمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید چراغ LED آویز (800 دستگاه 100 وات ) کرمان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-26
شماره تماس
استانکرمان
آدرس
توضیحات