کد آگهی
1018
تاریخ انتشار1400-07-03
مناقصه گذارشهرداری منطقه 4 شیراز
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغ و کابل
شرح آگهیمناقصه خرید چراغ و کابل جهت روشنایی پیاده روی میثم
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-07
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/