کد آگهی
1131
تاریخ انتشار1400-08-09
مناقصه گذارخدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغ و پرژکتور LED هلی پد
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی خرید چراغ و پرژکتور LED هلی پد خرید چراغ و پرژکتور LED هلی پد از طریق مناقصه عمومی بر اساس مصوبه 874 مورخ 1400/05/03 کمیسیون معاملات موسسه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-09
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات