کد آگهی
1293
تاریخ انتشار1400-09-08
مناقصه گذارخدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغ و پرژکتور LED
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی خرید چراغ و پرژکتور LED هلی پد حسب مصوبه شماره 891 مورخ 1400/08/24 کمیسیون معاملات 1) چراغهای دفنی پیرامون منطقه نشست و برخاست (TLOF) 2) چراغ های دفنی پیرامون منطقه فاینال اَپروچ (FATO) 3) پرژکتورهای پیرامونی هلیپد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-09-14
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات