کد آگهی
1301
تاریخ انتشار1400-09-09
مناقصه گذاربیمارستان میلاد تهران
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغ و پروژکتور LED
شرح آگهیمناقصه خرید چراغ و پروژکتور LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-09-27
شماره تماس
استانتهران
آدرستهران، بزرگراه همت، جنب برج ميلاد، بيمارستان ميلاد، طبقه همكف، واحد دبيرخانه
توضیحات www.setadiran.ir --- https://miladhospital.com