کد آگهی
163
تاریخ انتشار1400-01-18
مناقصه گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغ های LED
شرح آگهیمناقصه خرید چراغ های LED با متعلقات جانبی جهت دو ایستگاه مسافری زیرزمینی و بخشی از تونل خط دو
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-23
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/