کد آگهی
164
تاریخ انتشار1400-01-18
مناقصه گذارحمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغ های LED با متعلقات جانبی
شرح آگهیمناقصه خرید چراغ های LED با متعلقات جانبی مورد نیاز جهت دو ایستگاه مسافری زیرزمینی و بخشی از تونل خط دو مترو
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین3,089,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس07133922664
استانفارس
آدرسشیراز، خیابان خبرنگار، خیابان شهید آوینی مقابل پل شهیدان ده بزرگی
توضیحات