کد آگهی
979
تاریخ انتشار1400-06-21
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان فارس
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغ لاک پشتی 80 وات LED
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید چراغ لاک پشتی 80 وات LED برق
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-24
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحات