کد آگهی
118
تاریخ انتشار1399-12-26
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق مشهد
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغ خیابانی 70 وات با لامپ
شرح آگهیمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید چراغ خیابانی 70 وات با لامپ توزیع نیروی برق مشهد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-05
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحات