کد آگهی
298
تاریخ انتشار1400-02-07
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان اصفهان
عنوان آگهی مناقصه خرید چراغ ال ای دی 20 وات و 80 وات
شرح آگهیمناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه خرید چراغ ال ای دی 20 وات و 80 وات 1906/1400 مناقصه خرید چراغ ال ای دی 20 وات و 80 وات 1906/1400
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-13
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات