کد آگهی
168
تاریخ انتشار1400-01-19
مناقصه گذارحمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغهای led با متعلقات جانبی
شرح آگهیمناقصه خرید چراغهای led با متعلقات جانبی دو ایستگاه مسافری زیرزمینی و بخشی از تونل خط دو سازمان حمل و نقل ریلی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین3,089,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-02-06
شماره تماس07133922664
استانفارس
آدرسشیراز-خیابان خبرنگار-خیابان شهید آوینی-مقابل پل شهیدان ده بزرگی
توضیحات