کد آگهی
707
تاریخ انتشار1400-04-26
مناقصه گذارمدیریت بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغهای روشنائی
شرح آگهیمناقصه خرید چراغهای روشنائی پروژه مدیریت بانک
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین650,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-04-31
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرستبریز - خ خاقانی - خ مدرس - روبروی آت نشانی
توضیحاتستاد ایران