کد آگهی
233
تاریخ انتشار1400-01-30
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی
عنوان آگهیمناقصه خرید پکیج چراغ 20وات روشنایی معابر LED
شرح آگهیمناقصه خرید پکیج چراغ 20وات روشنایی معابر LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرس
توضیحاتستاد ایران