کد آگهی
281
تاریخ انتشار1400-02-05
مناقصه گذارشهرداری رویان
عنوان آگهیمناقصه خرید پایه چراغ روشنایی
شرح آگهیمناقصه خرید پایه چراغ روشنایی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین500,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-02-07
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات