کد آگهی
752
تاریخ انتشار1400-05-06
مناقصه گذاردهیاری اعتبار الدوله
عنوان آگهیمناقصه خرید پایه چراغ دکوراتیو و نصب تاسسیسات روشنایی
شرح آگهیمناقصه خرید پایه چراغ دکوراتیو و نصب تاسسیسات روشنایی
مبلغ برآورد مالی5,000,000,000 ریال
مبلغ تضمین250,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-05-13
شماره تماس09125652499
استانالبرز
آدرس
توضیحات