کد آگهی
785
تاریخ انتشار1400-05-12
مناقصه گذارنفت و گاز اروندان
عنوان آگهیمناقصه خرید پایه روشنایی و پروژکتور ...
شرح آگهیمناقصه خرید پایه روشنایی و پروژکتور منطقه دارخوین
مبلغ برآورد مالی10,633,500,000 ریال
مبلغ تضمین531,675,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس02188901050- 06153526179- 06132123181-06132123008***021-88724245
استانخوزستان
آدرس
توضیحاتwww.setadiran.ir ---http://aogc.ir