کد آگهی
780
تاریخ انتشار1400-05-11
مناقصه گذارنفت و گاز اروندان
عنوان آگهیمناقصه خرید پایه روشنایی و پروژکتور
شرح آگهیمناقصه خرید پایه روشنایی و پروژکتور منطقه دار خوین
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس02188724256
استانخوزستان
آدرس
توضیحاتwww.aogc.ir