کد آگهی
567
تاریخ انتشار1400-03-23
مناقصه گذارفرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری یزد
عنوان آگهیمناقصه خرید و چاپ بنر...
شرح آگهیمناقصه خرید و چاپ بنر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری شهر یزد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس035-38277650-1
استانیزد
آدرسیزد - خیابان کاشانی - روبروی پارک هفتم تیر - (پردیس جنوبی، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی)
توضیحاتhttps://www.rrk.ir---www.farhang.yazd.ir