کد آگهی
578
تاریخ انتشار1400-03-24
مناقصه گذارفرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری شهر یزد
عنوان آگهیمناقصه خرید و چاپ بنر
شرح آگهیمناقصه خرید و چاپ بنر
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس03538277650
استانیزد
آدرسیزد - خ کاشانی - روبه روی پارک هفتم تیر
توضیحاتwww.farhang.yazd.ir