کد آگهی
59
تاریخ انتشار1399-12-17
مناقصه گذارساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
عنوان آگهیمناقصه خرید و چاپ بنر اطلاع رسانی
شرح آگهیمناقصه خرید و چاپ بنر اطلاع رسانی بر روی سازه های پل و بیلبورد و.. به مساحت حدود دویست هزار مترمربع
مبلغ برآورد مالی40,000,000,000 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد0000-00-00
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتets.mashhad.ir