کد آگهی
741
تاریخ انتشار1400-05-05
مناقصه گذارسیما منظر و فضای سبز شهرداری رشت استان همدان
عنوان آگهیمناقصه خرید و نصب 25 عدد تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمناقصه خرید و نصب 25 عدد تابلو تبلیغاتی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین610,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس38214921
استانهمدان
آدرس
توضیحات