کد آگهی
15
تاریخ انتشار1399-12-04
مناقصه گذارشهرداری بومهن
عنوان آگهیمناقصه خرید و نصب پایه چراغ...
شرح آگهیمناقصه خرید و نصب پایه چراغ ۱۲ متری
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین2,000,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرسواحد امور قراردادهای شهرداری بومهن
توضیحاتhttp://sh-boumehen.ir