کد آگهی
1105
تاریخ انتشار1400-07-26
مناقصه گذارشهرداری نمین
عنوان آگهیمناقصه خرید و نصب پایه چراغ
شرح آگهیمناقصه خرید و نصب پایه چراغ فاز 2 خیابان ساحلی
مبلغ برآورد مالی10,000,000,000 ریال
مبلغ تضمین500,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استاناردبیل
آدرسدبیرخانه شهرداری
توضیحاتستاد ایران