کد آگهی
730
تاریخ انتشار1400-05-04
مناقصه گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان
عنوان آگهیمناقصه خرید و نصب و راه اندازی 25 عدد تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمناقصه خرید و نصب و راه اندازی 25 عدد تابلو تبلیغاتی 4*3 عمودی (استرابورد)
مبلغ برآورد مالی12,151,862,000 ریال
مبلغ تضمین610,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-05-13
شماره تماس08138214920
استانهمدان
آدرسهمدان- میدان رسالت- ابتدای بلوار ولایت
توضیحات