کد آگهی
587
تاریخ انتشار1400-03-25
مناقصه گذارشهرداری شهر قدس
عنوان آگهیمناقصه خرید و نصب حدودا 3700 مترمربع بنر
شرح آگهیمناقصه خرید و نصب حدودا 3700 مترمربع بنر
مبلغ برآورد مالی1,036,000,000 ریال
مبلغ تضمین51,800,000 ریال
دریافت اسناد1400-04-05
شماره تماس
استانتهران
آدرسشهر قدس- بلوار انقلاب اسلامي- بلوار جمهوري- بلوار توليدگران
توضیحات