کد آگهی
897
تاریخ انتشار1400-06-07
مناقصه گذاردانشگاه فردوسی مشهد
عنوان آگهیمناقصه خرید و نصب تلویزیون شهری 24 متر مربعی
شرح آگهیمناقصه خرید و نصب تلویزیون شهری 24 متر مربعی(با صوت سینمایی ) دانشگاه فردوسی مشهد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-13
شماره تماس05138802265
استانخراسان رضوی
آدرسمشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
توضیحاتستاد ایران