کد آگهی
886
تاریخ انتشار1400-06-06
مناقصه گذاردانشگاه فردوسی مشهد
عنوان آگهیمناقصه خرید و نصب تلویزیون شهری
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید و نصب تلویزیون شهری 24 متر مربعی ( با صوت سینمایی ) دانشگاه فردوسی مشهد خرید و نصب تلویزیون شهری
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-13
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحات