کد آگهی
896
تاریخ انتشار1400-06-07
مناقصه گذاردانشگاه فردوسی مشهد
عنوان آگهیمناقصه خرید و نصب تلویزیون
شرح آگهیمناقصه خرید و نصب تلویزیون شهری 24 مترمربعی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-13
شماره تماس05138802265
استانخراسان رضوی
آدرسستاد ایران
توضیحات