کد آگهی
989
تاریخ انتشار1400-06-25
مناقصه گذارآب و فاضلاب استان اصفهان
عنوان آگهیمناقصه خرید و نصب ترانس هوائی...
شرح آگهیمناقصه خرید و نصب ترانس هوائی و تابلو اندازه گیری هوشمند دیماندی چاه جدید آبفا منطقه نطنز (چاه تاج آباد)
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استاناصفهان
آدرسمحل تحویل اسناد و مدارک: دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶
توضیحاتhttps://www.abfaesfahan.ir