کد آگهی
2
تاریخ انتشار1399-12-04
مناقصه گذارشهرداری اندیشه
عنوان آگهیمناقصه خرید و نصب تابلوهای ترافیکی کامل و پایه تابلو
شرح آگهیمناقصه خرید و نصب تابلوهای ترافیکی کامل و پایه تابلو
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-10
شماره تماس021-65555556
استانتهران
آدرسفاز 3-بلوار آزادی-تقاطع خ شهرداری شرقی، ساختمان مرکزی شهرداری اندیشه، واحد امور قراردادها
توضیحاتستاد ایران