کد آگهی
 
تاریخ انتشار1399-12-11
مناقصه گذار
عنوان آگهیمناقصه خرید و تحویل ریسه های نوری
شرح آگهیمناقصه خرید و تحویل ریسه های نوری
مبلغ برآورد مالی32,400,000,000 ریال
مبلغ تضمین1,620,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرستهران، ميدان هفت تير، خيابان شهيد مفتح، روبروي ورزشگاه شهيد شيرودي، نبش خيابان شهيد شيرودي، پلاك 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران
توضیحاتhttps://zibasazi.tehran.ir