کد آگهی
375
تاریخ انتشار1400-02-22
مناقصه گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج
عنوان آگهیمناقصه خرید و تحویل اقلام برقی
شرح آگهیمناقصه خرید و تحویل اقلام برقی جهت بهسازی روشنایی پارکهای سطح شهر پارک بین فازی
مبلغ برآورد مالی5,321,000,000 ریال
مبلغ تضمین266,050,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس02632540303
استانالبرز
آدرسکرج-عظیمیه-ضلع شمالی میدان استقلال
توضیحات