کد آگهی
526
تاریخ انتشار1400-03-17
مناقصه گذارشهرداری اصفهان
عنوان آگهیمناقصه خرید نورپردازی پل چمران
شرح آگهیمناقصه خرید نورپردازی پل چمران واقع در منطقه هشت شهرداری اصفهان خرید اجرا و نصب نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین500,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-03-27
شماره تماس
استاناصفهان
آدرسخ ایت اله شمس ابادی-ک شماره 23
توضیحات