کد آگهی
314
تاریخ انتشار1400-02-09
مناقصه گذارفرودگاههای اردبیل
عنوان آگهیمناقصه خرید-نصب و راه اندازی سیستم روشنایی CATLL
شرح آگهیمناقصه خرید-نصب و راه اندازی سیستم روشنایی CATLL
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین850,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-02-15
شماره تماس045-3145-8520
استاناردبیل
آدرس
توضیحاتستاد ایران